Liftinstituut Certificaat

Citaten uit het rapport van Liftinstituut:

De applicatie is volledig getoetst aan de eisen van geldende wetgevingen in Nederland met betrekking tot het liftboek bij de liftinstallatie (b.v. Liftenbesluit I, Warenwetbesluit Liften), zo mogelijk onder toepassing van de geldende productnorm(en) zoals N1081, NEN1081, EN 81-1/2, EN 81-1/2+A3, EN 81-20.

De volgende onderdelen zijn onderzocht:

- Evaluatie van het product aan de fundamentele eisen van de Richtlijn Liften
- Toetsing aan de fundamentele eisen van de Richtlijn Liften, EN 81-20,EN 13015 en de vereisten van de SBCL op het gebied van het liftboek
- Specificaties van het digitale liftboek voor wat betreft: 

  • de rechtenstructuur / vrije toegankelijkheid
  • datasecurity
  • universaliteit
  • offline beschikbaarheid
  • hacking, misbruik van data, openbaar maken of verhandelen van gegevens
  • Toetsing van de applicatie, conform de eisen van de Richtlijn Liften,
    EN 13015 en de vereisten van de SBCL op het gebied van het liftboek

Na de definitieve beoordeling werd de applicatie in orde bevonden.  Het onderzoek gaf geen aanleiding tot opmerkingen. De uitgevoerde testen van de applicatie gaven geen aanleiding tot opmerkingen.

Op grond van de resultaten van het typeonderzoek geeft Liftinstituut B.V. een certificaat van typeonderzoek af.

Download hier het certificaat inclusief de rapportage.