Digitaal Liftboek, revolutionair of eigenlijk helemaal niet zo spannend?

We mailen, appen, daten, en kopen online tegenwoordig. Met de komst van de smartphone heeft het idee “ik wil overal en altijd inzage in mijn gegevens” een grote vlucht genomen en is het feitelijk de standaard geworden.

 

Waarom heeft een lift dan nog steeds een papieren liftboek?

We mailen, appen, daten, en kopen online tegenwoordig. Met de komst van de smartphone heeft het idee “ik wil overal en altijd inzage in mijn gegevens”  een grote vlucht genomen en is het feitelijk de standaard geworden.

Waarom heeft een lift dan nog steeds een papieren liftboek?

Het idee van een digitaal onderhoudsboekje, is natuurlijk niet nieuw. Al jaren is het gemeengoed in bijvoorbeeld de automobielbranche, maar ook voor brandmeldinstallaties, klimaatinstallaties, beveiligingssystemen en zelfs ons persoonlijke medisch dossier is tegenwoordig digitaal (elektronisch patiëntendossier).

Liftinsight heeft in 2020 het eerste digitale liftboek (Liftmanager®) geïntroduceerd dat 100% het papieren boek mag vervangen. Dit bepalen wij niet zelf maar is vastgelegd in wet en regelgeving. Liftinsight heeft Liftinstituut de opdracht gegeven om Liftmanager te certificeren. Hierbij is er ook kritisch gekeken naar zaken als dataveiligheid en of jij als eigenaar wel zelf kan bepalen met wie jij de data deelt. Liftinsight is dan ook trots op het certificaat van goedkeuring dat we hebben ontvangen waarmee nu onomstotelijk is vastgesteld dat Liftmanager een vervanging is voor het papieren liftboek.

Toch zijn er nog heel wat onduidelijkheden en vooroordelen omtrent het digitale liftboek. Op de meest gehoorde zal hieronder kort worden ingegaan.

1: Wie is de eigenaar van de data? Het liftboek hoort bij de lift en is eigendom van de lifteigenaar. Als we kijken naar de data in het liftboek, dan kun je betwisten of jij als lifteigenaar als enige eigenaar bent van de data. In het liftboek staat bijvoorbeeld welke componenten in jouw lift zitten en wie wanneer welke onderhoudswerkzaamheden heeft verricht. Deze informatie komt bij de fabrikant en het liftonderhoudsbedrijf vandaan. Je kan onmogelijk claimen dat die data alleen van de lifteigenaar is. De genoemde partijen kunnen natuurlijk niet die gegevens “vergeten” nadat ze een lift hebben gebouwd of onderhouden.

2: Liftinsight is een commerciële partij, dus die zullen wel verdienen aan mijn data? Liftmanager is en blijft gratis. Het verdienmodel van Liftinsight zit in een universele sensoren set die je optioneel kan kopen / leasen en op elke lift kan plaatsen. Met die sensoren ontstaat de mogelijkheid van gebruiksafhankelijk onderhoud. Hierover lees je meer op de website (www.liftinsight.com). Dus ja, je deelt jouw liftdata met een commerciële partij maar je moet je jezelf ook de vraag stellen of dat nou zo erg is. Liftinsight is transparant in wat zij doet met jouw data, in tegenstelling tot het papieren liftboek waarvan jij geen weet hebt wie daar inzage in heeft en wat er exact mee wordt gedaan. Bij de certificering zeer kritisch gekeken naar wat er met jouw data gebeurt, en kan gebeuren.  

3: Liggen mijn gegevens straks niet opeens op straat? Er is bij de certificering nadrukkelijk gekeken naar de beveiliging op persoonlijke gegevens en Liftmanager voldoet aan alle gestelde eisen. Ook hier geldt dat je het vergelijk met het papieren liftboek moet maken. Vaak genoeg blijkt een liftboek in de loop der jaren opeens verdwenen te zijn, of missen er pagina’s? Waar zijn die dan gebleven en heb je dan enig zicht op wie er allemaal inzage hebben in jouw gegevens?

4: Mijn liftonderhoudsbedrijf wil per se het papieren liftboek blijven gebruiken? Het liftboek is van jou, dus mag jij bepalen hoe het er uit ziet (mits binnen de wettelijk gestelde kaders). Een liftonderhoudsbedrijf mag het gebruik van Liftmanager niet verbieden, wel mogen zij zelf besluiten er niet mee te willen werken. Het staat jou dan vervolgens ook vrij een andere partij te contracteren voor liftonderhoud. Stel jezelf dan ook de vraag waarom het liftonderhoudsbedrijf liever wil dat jij niet volledige inzage in de (onderhoud)gegevens hebt.

5: Mijn liftonderhoudsbedrijf geeft aan dat zij met hun eigen systeem veel meer kunnen. Bedenk goed dat eigen systemen van onderhoudsbedrijven exclusief door hen gebruikt kunnen worden. Dit betekent dat hoe meer technische snufjes je van hen afneemt, jouw flexibiliteit tot het kiezen van een andere onderhoudspartner steeds minder wordt. Alleen al daarom zou je kunnen kiezen voor een universeel systeem dat door iedereen te gebruiken is. Daarnaast doet het gebruik van Liftmanager niets af aan de mogelijkheid om gebruik te maken van alle mooie systemen die fabrikanten aanbieden. Het is juist interessant om te zien hoe hun eigen verzamelde data zich verhoudt tot hetgeen jij zelf via Liftmanager verzamelt.

Waarom zou je niet vandaag nog overstappen naar het enige onafhankelijk gecertificeerde digitale liftboek van Nederland? Het kost niets, levert direct inzage in jouw data op, en opent de mogelijkheid tot aanzienlijke kostenverlagingen op het onderhoud en moderniseringen. Kijk snel op www.liftboek.nl voor meer informatie en download een voorbeeldbrief om jouw onderhoudsbedrijf te informeren over de overstap op digitaal. Vind je het lastig of heb je gewoon geen zin in gedoe? Download dan de machtiging waarmee wij alles voor jou kunnen regelen.